Hạnh phúc ở ngay hiện tại này em ạ
Nghệ Thuật Sống,  Phật Pháp

Sống Vui

 

 

Sống Vui

Sống cho ra sống từng giây Như Như ấy 
Sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế 
Sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong 
Sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. 

Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá. 
Sống đang sống vì tha nhân nên vui sống. 
Phút Như Như ấy làm cho tâm tươi sáng. 
Cái Như Như ấy là nguồn tâm sáng soi.


La là la lá la – La là la lá la – Là la là la 
La là la lá la – La là la lá la – Là lá la là 

Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. 
Sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. 
Sống an vui thế đời ơi ta vui sống. 
Sống Như Như thế mùa xuân luôn thắm tươi. 

Sống như xuân mãi mình đang Như Như thế. 
Chính Như Như đó là quê hương ta sống. 
Sống ta vui sống vì ta mãi mãi Như. 
Sống Như Như ấy đời đời mãi tinh khôi. 

Sống tui đang sống đời ơi sao vui quá 
Sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui. 
Sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, 
Sống đang vui sống từ nay … mãi mãi NHƯ.

– Vô Trụ Thiền Sư –