Bảy Điều Suy Ngẫm - Dalai Lama
Chân Lý Hay,  Lời Phật Dạy,  Nghệ Thuật Sống,  Phật Pháp

Bảy Điều Suy Ngẫm – Dalai Lama

Bảy Điều Suy Ngẫm

  1. Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ
  2. Kính, không phải là đối với Trên, mà là xử với Dưới
  3. Ðẹp, không phải là hút Người Vào, mà là giữ người Ở Lại
  4. Xấu, không phải tại Gương Mặt, mà ở tại Cách Sống
  5. Khéo, không phải tạo điều To, mà là làm điều Nhỏ
  6. Hay, không phải là Ngạc Nhiên, mà là sự Thú Vị
  7. Buồn, không phải do Bên Ngoài, mà vì ẩn ở Bên Trong.
– Đức Dalai Lama –
Bảy Điều Suy Ngẫm - Dalai Lama
Bảy Điều Suy Ngẫm – Dalai Lama