• Trước Khi
    Chân Lý Hay,  Phật Pháp,  Thơ Hay

    Trước khi định nói điều gì …

    Trước Khi …Trước khi định nói điều gì Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe Trước khi chỉ trích, cười chê Ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận, bất bình Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng Mua dây về.. tự buộc ràng xem sao! Trước khi nói chuyện trời cao Xem đi dưới đất bước nào chông chênh. Trước khi ước vọng nhìn lên Môt lần ngó xuống…