Người Khôn
Chân Lý Hay,  Danh Ngôn Cuộc Sống,  Nghệ Thuật Sống,  Sống Hạnh Phúc,  Thơ Hay

Người Khôn

Người khôn

Người khôn nói ít, nghe nhiều,
Lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han.
Trước người hiền ngõ khôn ngoan
Nhường trên một bước, rộng đường dễ đi
Chuyện người, chớ nói làm chi
Chuyện mình, mình biết vậy thì mới khôn.

 

Chuyện người, chớ nói làm chi: Có nghĩa là chuyện của người khác người ta tốt hay xấu thì người ta biết, thường khi mình nói chuyện người khác là mình đem chuyện xấu của họ ra bàn rồi chê khen, như vậy không tốt, chuyện họ thế nào để họ tự giải quyết.
Nhưng nếu thấy họ làm điều gì sai mình cần nói để giúp họ tốt hơn thì mình nhỏ nhẹ đợi lúc chỉ có 2 người mà nói nhỏ khuyên răng họ biết để họ sửa thôi, không cần ta phải nói lớn để người ngoài biết không sẽ hay.

 

Lời qua tiếng lại

Lời qua tiếng lại – giải quyết chi đâu?
Sao không dừng lại – kẻo hố thêm sâu.

Lời qua tiếng lại – đưa ta đến đâu?
Sao không thở nhẹ – mĩm cười nhìn nhau.

Lời qua tiếng lại – đưa ta đến đâu?
Sao không dừng lại – thở nhẹ và sâu”