• Cách giáo dục con cái hay nhất
    Chân Lý Hay,  Nghệ Thuật Sống

    Cách giáo dục con cái hay nhất

    Cách giáo dục con cái hay nhất không phải là học lời những vị cha mẹ dạy mà con cái học cách mà cha mẹ sống và xử xự là nhanh nhất, chính hành động của ba mẹ mới gây lên ấn tượng mạnh mẽ trong tâm thức các cháu chứ không phải nghe lời ba mẹ dạy. Đôi khi những điều mình dạy nó phản tác dụng mà những việc mình làm nó mới đi vào tâm thức của các cháu. VD: Khi ta muốn con cái hiểu thảo với ta, muốn nó nghe lời và xin lỗi mỗi khi làm điều gì sai thì ta cần phải lo lắng…