Phật Pháp

Sống An Vui – Thích Pháp Hòa

Sống An Vui, Sống Hạnh Phúc – Thầy Thích Pháp Hòa

Làm thế nào để luôn luôn sống vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy an lạc, hạnh phúc mà không phải lo lắng, buồn rầu hay suy nghĩ gì. Mời các bạn nghe bài giảng sau sẽ rõ và biết cách áp dụng cho mình nhé  🙂