Bài Học Của Cuộc Đời
Phật Pháp,  Thiền,  Thơ Hay

Bài Học Của Cuộc Đời

BÀI HỌC CỦA CUỘC ĐỜI

 • Ngày nay bạn thương mến tôi.
  Vâng! Tôi cám ơn bạn.
  Song ngày mai kia, tôi không dám nghĩ đến.
 • Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý.
  Chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này.
 • Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta,
  Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc.
  Vì đó là qui luật của thế gian.

(HT Thích Thanh Từ – Thiền viện Thường Chiếu, 9-1996)