Thơ Hay

Bên Nhau – Tôn Nữ Hỷ Khương

Bên Nhau

Cuộc đời dẫu có bể dâu
Bên nhau ta hãy quên sầu, cùng vui.
Đem tinh hoa hiến dâng đời,
Lấy tình chân thật gửi người tri âm.
Dốc lòng giữ mối từ tâm,
Chữ thương yêu vẫn âm thầm trao nhau…

– Tôn Nữ Hỷ Khương –

Bên Nhau
Bên Nhau – Tôn Nữ Hỷ Khương