Hạnh Phúc Là Gì hả mẹ?
Nghệ Thuật Sống,  Sống Hạnh Phúc

Hạnh Phúc Là Gì Hả Mẹ?

HẠNH PHÚC LÀ GÌ HẢ MẸ?

Ngày xưa, có con chó con hỏi chó mẹ rằng,
– Mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ?

Chó mẹ bảo:
– Hạnh phúc là cái đuôi con đấy !

Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được. Chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ:
– Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ ?

Chó mẹ mỉm cười và nói rằng:
– Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con.

Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc, khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình. Hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sống bên những người bạn mà mình yêu thương

Hạnh phúc là những gì bình bị xung quanh nhưng ta không nhìn thấy, cứ bỏ hạnh phúc lại phía sau mà cứ so sánh với người khác, nhớ về những kỷ niệm quá khứ, mơ mộng những điều xa vời rồi thấy mình đau khổ.

Cứ đi và sống với lý tưởng của mình thì hạnh phúc sẽ theo sau ngay, còn tìm hoài thì không bao giờ thấy được hạnh phúc cả …

Chúc các bạn tự tìm thấy hạnh phúc cho mình 🙂

Hạnh Phúc Là Gì hả mẹ?
Hạnh phúc là gì hả mẹ?