Câu Nói Hay,  Danh Ngôn Cuộc Sống,  Danh Ngôn Hay,  Lời Phật Dạy,  Phật Pháp,  Sống Hạnh Phúc

Một người biết ơn dù sống xa ta ngàn dặm cũng như ở gần bên ta

Nếu một người biết ơn và đền ơn thì người đó dù sống xa ta ngàn dặm cũng giống như ở gần bên ta,
Nếu một người sống không biết ơn và đền ơn thì người đó có sống gần ta cũng giống như sống xa ta ngàn dặm.

– Đức Phật –