Câu Nói Hay,  Danh Ngôn Cuộc Sống,  Danh Ngôn Hay

Lấy lòng chân thật cảm động người ta thì người ta cũng lấy lòng chân thật mà đối lại

Lấy lòng chân thật cảm động người ta thì người ta cũng lấy lòng chân thật mà đối lại, lấy cách trí để chà đạp người ta, thì người ta cũng lấy cách trí mà đối lại.