Quote

Yêu là vui trong hạnh phúc của người khác và coi niềm hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình

-Gottfried Wilhelm Leibniz-