Quote

Tình yêu giống như một giọt sương, trông xa tưởng một viên kim cương nhưng đến gần hoá ra là một giọt nước mắt.