Quote

Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ
và là một bi kịch đối với những người hay đa cảm.
-G. Suip-